benner

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ค้นคว้า คว้าดาว" 

ห้องสมุดโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จัดกิจกรรมโครางการส่งเสริมการอ่าน "ค้นคว้า คว้าดาว" ทั้งนี้กิจกรรมจะสิ้นสุดถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564 นี้

>>>รับชมภาพทั้งหมด

 

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ปีการศึกษา 2563 

นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา และรองผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ณ โดมร่มเย็น วันที่ 7 มกราคม 2564

>>>รับชมภาพทั้งหมด

นายสุนทร วิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตยมอบทุน 

นายสุนทร วิมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตยมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนเป็นของขวัญปีใหม่ ทุนรางวัลพิเศษ ณ โดมร่มเย็น วันที่ 7 มกราคม 2564

>>>รับชมภาพทั้งหมด

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีระดับชั้น ม.1-ม.6 

นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในแต่ละระดับชั้น ม1.-ม.6 ณ โดมร่มเย็น วันที่ 29 ธันวาคม 2563

>>>รับชมภาพทั้งหมด

มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทักษะกิจกรรมวันคริสต์มาส  

นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เป็นประธานในการมอบของรางวัล แก่นักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โดมร่มเย็น วันที่ 29 ธันวาคม 2563

>>>รับชมภาพทั้งหมด

 >>> ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบอันดับ GPA (ระดับชั้น)

ภาคเรียนที่ 1/63

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถรับผลการเรียนได้จากครูที่ปรึกษาในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโรงเรียน (กำลังปรับปรุง)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
21  หมู่ 1  ตำบลนาเตย  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  82120
โทรศัพท์ 076 484956  โทรสาร 076 484840
E-mail : info@tmw.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2020. All Rights Reserved.

VTR โรงเรียน

Go to top