benner

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 280 คน

 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับจำนวน 120 คน

 


ประกาศผลพิจารณานักเรียน ระดับชั้น ม.3 (ประเภทโควต้า)
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 

- ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว  : วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 

- มอบตัว : วันที่ 9 พฤษภาคม 2564


ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน 
ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

 

ประมวลภาพกิจกรรม

นาฏศิลป์ ทว. ร่วมการแสดงเปิดงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำชุดการแสดงนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) วันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

 >>>รับชมภาพทั้งหมด

ต้อนรับคุณครูปทุมพร บัวแก้ว กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายมนตรี ยกเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมยินดีต้อนรับนางสาวปทุมพร บัวแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา วันพุธที่ 7 เมษายน 2563

 >>>รับชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังแห่งความดี 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังแห่งความดี ไปร่วมสร้างความดีเพื่อส่วนรวม สร้างจิตสำนึกและความสามัคคีด้วยการร่วมทำความสะอาดบริเวณริมหาดท้ายเหมือง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 >>>รับชมภาพทั้งหมด

โครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 >>>รับชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

 >>>รับชมภาพทั้งหมด

มอบของรางวัลแก่ห้องเรียนที่ชนะการประกวดห้องเรียนสะอาด 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จัดกิจกรรมการมอบของรางวัลแก่ห้องเรียนที่ชนะการประกวดห้องเรียนสะอาด ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา วันที่ 23 มีนาคม 2564

 >>>รับชมภาพทั้งหมด

 >>> ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบอันดับ GPA (ระดับชั้น)

ภาคเรียนที่ 1/63

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถรับผลการเรียนได้จากครูที่ปรึกษาในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโรงเรียน (กำลังปรับปรุง)

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
21  หมู่ 1  ตำบลนาเตย  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  82120
โทรศัพท์ 076 484956  โทรสาร 076 484840
E-mail : info@tmw.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2020. All Rights Reserved.

VTR โรงเรียน

Go to top