รายชื่อนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561

 

ผลการจัดห้องเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
21  หมู่ 1  ตำบลนาเตย  อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา  82120
โทรศัพท์ 076 484956  โทรสาร 076 484840
E-mail : info@tmw.ac.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

Go to top